Adam Zydroń

Okręg 1, Miejsce 2

Prof. UPP dr hab.inż. W pracy naukowej zajmuje się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami. Autor ponad 120 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz licznych opracowań eksperckich. Radny Miasta i Gminy Kórnik w kadencji 2018-2024, przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 1:

  1. Przywrócenie funkcjonalności rynku w Bninie i dawnej świetności dziedzińca , parkingu na Prowencie
  2. Budowa i modernizacja dróg w Kórniku, Bninie z uwzględnieniem odowodnienia .
  3. Polityka senioralna: a. dom pobytu dziennego dla seniorów zależnych. b.bezpieczeństwo seniorów.
  4. Budowa kompleksu oświatowego w Bninie z uwzględnieniem odziałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  5. Budowa nowych toalet w przestrzeni publicznej Kornika, Bnina zwłaszcza przy cmentarzach oraz na parkingu przy kościele w Bninie.
  6. Zwiększenie ilości zieleni na rynku w Korniku I Bninie oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych