Andrzej Regulski

Okręg 1, Miejsce 3

Kórniczanin od urodzenia, działacz społeczny, członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, instruktor ZHP, były ławnik w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej. 

Radny w Radzie Miasta i Gminy Kórnik przez trzy kadencje. Aktywny członek licznych komisji m.in. rewizyjnej, budżetu i finansów, infrastruktury i polityki przestrzennej oraz komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pełnienia funkcji Radnego oraz znajomość Gminy Kórnik od „podszewki” przekłada się na jego wytężoną pracę nad rozwojem Gminy oraz poprawą jakości życia jej mieszkańców. Zawsze otwarty na rozmowę i pomysły mieszkańców przyczyniające się do podniesienia jakości życia w Gminie Kórnik.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 1:

  1. Przywrócenie funkcjonalności rynku w Bninie i dawnej świetności dziedzińca , parkingu na Prowencie
  2. Budowa i modernizacja dróg w Kórniku, Bninie z uwzględnieniem odowodnienia .
  3. Polityka senioralna: a. dom pobytu dziennego dla seniorów zależnych. b.bezpieczeństwo seniorów.
  4. Budowa kompleksu oświatowego w Bninie z uwzględnieniem odziałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  5. Budowa nowych toalet w przestrzeni publicznej Kornika, Bnina zwłaszcza przy cmentarzach oraz na parkingu przy kościele w Bninie.
  6. Zwiększenie ilości zieleni na rynku w Korniku I Bninie oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych