Andrzej Sznura

Okręg 2, Miejsce 3

Nazywam się Andrzej Sznura zawsze działam transparentnie i etycznie, stawiając dobro ogółu na pierwszym miejscu. Moje działania opieram na rzetelnych informacjach i zdrowym rozsądku. Jestem otwarty na dialog i rzetelną informację zwrotną.
Nie obiecuję gruszek na wierzbie. Skupiam się na realnych problemach i przedstawiam konkretne rozwiązania, które można wdrożyć w życie.
Szanuję prawo i zasady współżycia społecznego. Kieruję się uczciwością i sprawiedliwością w podejmowaniu decyzji.
Mam pozytywne nastawienie do życia i ludzi. Potrafię budować pozytywny klimat i wzajemne zaufanie.
Zawsze staram się być życzliwy i otwarty na ludzi. Uśmiech to mój znak rozpoznawczy!
Od lat angażuję się w życie społeczne naszej gminy. Wiem, jak ważne są lokalne inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Jestem gotowy do ciężkiej pracy i współpracy z mieszkańcami, aby wspólnie tworzyć lepszą przyszłość dla naszej gminy.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 2:

  1. Konieczność kanalizacji w południowej części gminy, zwłaszcza wokół jezior, jest priorytetem. Bez niej niemożliwe jest skuteczne oczyszczanie jezior i modernizacja dróg.
  2. Bezpieczeństwo na drogach: budowa kanalizacji pozwoli na modernizację i budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zwłaszcza wzdłuż dróg powiatowych tak aby było możliwe bezpieczne przemieszczanie się po nich.
  3. Budowa boisk wielofunkcyjnych w tych miejscowościach, gdzie ich brak – tylko oferując różnorodną formę aktywności ruchowej możemy oderwać dzieci i młodzież od komórek i komputera.
  4. Rozwój plaży i terenów sportowo-wypoczynkowych w Blażejewku. Modernizacja oraz przygotowanie nowych plaż – by zaoferować jak najwięcej miejsc wypoczynku naszym mieszkańcom.
  5. Budowa nowej drogi dojazdowej do os. Przylesie w Błażejewie – należy naprawić tą sytuację dla komfortu mieszkańców oraz bezpieczeństwa.
  6. Budowa oraz rozbudowa szkół w całej gminie – dostępność i bliskość jednostek edukacyjnych to komfort dla rodziców oraz dzieci.