Aneta Chrabąszczewska

Okręg 2, Miejsce 6

Doradca podatkowy. Od 30 lat prowadząca działalność gospodarczą. Doradza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw i podatków. Specjalista od finansów publicznych. Od 1998 roku mieszkanka wsi Mościenica. Zaangażowana społecznie. Założycielka Stowarzyszenia Aktywna Mościenica w 2007 roku. Aktywna działaczka w zakresie poprawy jakości życia we wsi poprzez walkę o budowę wodociągu, kanalizacji i dróg . Angażuje się w wydarzenia organizowane w celu integracji mieszkańców.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 2:

  1. Konieczność kanalizacji w południowej części gminy, zwłaszcza wokół jezior, jest priorytetem. Bez niej niemożliwe jest skuteczne oczyszczanie jezior i modernizacja dróg.
  2. Bezpieczeństwo na drogach: budowa kanalizacji pozwoli na modernizację i budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zwłaszcza wzdłuż dróg powiatowych tak aby było możliwe bezpieczne przemieszczanie się po nich.
  3. Budowa boisk wielofunkcyjnych w tych miejscowościach, gdzie ich brak – tylko oferując różnorodną formę aktywności ruchowej możemy oderwać dzieci i młodzież od komórek i komputera.
  4. Rozwój plaży i terenów sportowo-wypoczynkowych w Blażejewku. Modernizacja oraz przygotowanie nowych plaż – by zaoferować jak najwięcej miejsc wypoczynku naszym mieszkańcom.
  5. Budowa nowej drogi dojazdowej do os. Przylesie w Błażejewie – należy naprawić tą sytuację dla komfortu mieszkańców oraz bezpieczeństwa.
  6. Budowa oraz rozbudowa szkół w całej gminie – dostępność i bliskość jednostek edukacyjnych to komfort dla rodziców oraz dzieci.