Anna Kowalska-Cepka

Okręg 1, Miejsce 7

Od lat obserwuję naszą Gminę i chciałabym w niej osobiście uczestniczyć w jej rozwój na wielu płaszczyznach. Dlatego chce być częścią tego wyborczego sukcesu i jemu się oddać. Chcę współuczestniczyć i dać  możliwość podniesienia jakości życia naszych mieszkańców.W związku z praca wykonywaną jak i zakończeniem studiów przez ostatnie lata pracowałam wielu sektorach. Mam wielką chęć szerzenia zdrowego stylu życia przez aktywności naszej społeczności i wesprzeć politykę senioralną. Uzupełnieniem mojego doświadczenia są zarówno szkolenia jak i ukończone kierunki studium medycznych.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 1:

  1. Przywrócenie funkcjonalności rynku w Bninie i dawnej świetności dziedzińca , parkingu na Prowencie
  2. Budowa i modernizacja dróg w Kórniku, Bninie z uwzględnieniem odowodnienia .
  3. Polityka senioralna: a. dom pobytu dziennego dla seniorów zależnych. b.bezpieczeństwo seniorów.
  4. Budowa kompleksu oświatowego w Bninie z uwzględnieniem odziałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  5. Budowa nowych toalet w przestrzeni publicznej Kornika, Bnina zwłaszcza przy cmentarzach oraz na parkingu przy kościele w Bninie.
  6. Zwiększenie ilości zieleni na rynku w Korniku I Bninie oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych