Karolina Nowicka

Okręg 1, Miejsce 5

46 lat, rodowita Kórniczanka, związaną z naszym Miastem od pokoleń. Wykształcenie: wyższe – Absolwentka Wielkopolskiej Wyżej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej w Jarocinie, kierunek: administracja publiczna. Ukończone liczne kursy w dziedzinie zamówień publicznych. Absolwent L.O. w Kórniku. Aktywność zawodowa: ponad 20 lat związaną zawodowo z samorządem. Działalność społeczna. •⁠ ⁠Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (19 lat) w tym 14 lat jako specjalista ds. zamówień publicznych. •⁠ ⁠Pracownik w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. -Pracownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (Oddział Kontroli zamówień publicznych).

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 1:

  1. Przywrócenie funkcjonalności rynku w Bninie i dawnej świetności dziedzińca , parkingu na Prowencie
  2. Budowa i modernizacja dróg w Kórniku, Bninie z uwzględnieniem odowodnienia .
  3. Polityka senioralna: a. dom pobytu dziennego dla seniorów zależnych. b.bezpieczeństwo seniorów.
  4. Budowa kompleksu oświatowego w Bninie z uwzględnieniem odziałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  5. Budowa nowych toalet w przestrzeni publicznej Kornika, Bnina zwłaszcza przy cmentarzach oraz na parkingu przy kościele w Bninie.
  6. Zwiększenie ilości zieleni na rynku w Korniku I Bninie oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych