Krzysztof Bajoński

Okręg 2, Miejsce 1

Ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe. Współpracował z wieloma najlepszymi samorządami w Polsce. Społecznie działa w stowarzyszeniach wspierających i rozwijających edukację dzieci i młodzieży. Celem w najbliższej kadencji jest aby gmina Kórnik dokonała skoku generacyjnego i dogoniła najlepsze gminy wielkopolski.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 2:

  1. Konieczność kanalizacji w południowej części gminy, zwłaszcza wokół jezior, jest priorytetem. Bez niej niemożliwe jest skuteczne oczyszczanie jezior i modernizacja dróg.
  2. Bezpieczeństwo na drogach: budowa kanalizacji pozwoli na modernizację i budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zwłaszcza wzdłuż dróg powiatowych tak aby było możliwe bezpieczne przemieszczanie się po nich.
  3. Budowa boisk wielofunkcyjnych w tych miejscowościach, gdzie ich brak – tylko oferując różnorodną formę aktywności ruchowej możemy oderwać dzieci i młodzież od komórek i komputera.
  4. Rozwój plaży i terenów sportowo-wypoczynkowych w Blażejewku. Modernizacja oraz przygotowanie nowych plaż – by zaoferować jak najwięcej miejsc wypoczynku naszym mieszkańcom.
  5. Budowa nowej drogi dojazdowej do os. Przylesie w Błażejewie – należy naprawić tą sytuację dla komfortu mieszkańców oraz bezpieczeństwa.
  6. Budowa oraz rozbudowa szkół w całej gminie – dostępność i bliskość jednostek edukacyjnych to komfort dla rodziców oraz dzieci.