Magdalena Pawlaczyk

Okręg 1, Miejsce 1

Mam 52 lata. Jestem Kórniczanką .Od dwóch kadencji służę społeczności Kórnika jako radna, Zagadnienia polityki społecznej są mi bardzo bliskie, podobnie jak sprawy Seniorów. Moim celem jest dalsza realizacja wartościowych pomysłów i inicjatyw dla dobra społeczności Kórnika

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 1:

  1. Przywrócenie funkcjonalności rynku w Bninie i dawnej świetności dziedzińca , parkingu na Prowencie
  2. Budowa i modernizacja dróg w Kórniku, Bninie z uwzględnieniem odowodnienia .
  3. Polityka senioralna: a. dom pobytu dziennego dla seniorów zależnych. b.bezpieczeństwo seniorów.
  4. Budowa kompleksu oświatowego w Bninie z uwzględnieniem odziałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  5. Budowa nowych toalet w przestrzeni publicznej Kornika, Bnina zwłaszcza przy cmentarzach oraz na parkingu przy kościele w Bninie.
  6. Zwiększenie ilości zieleni na rynku w Korniku I Bninie oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych