Robert Maliński

Okręg 4, Miejsce 1

34-letni inżynier budownictwa, urodzony na Kaszubach, wychowany na Kujawach, mieszka w Robakowie od 8 lat. Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalizuje się w budowie autostrad, zakładów przemysłowych i specjalistycznych magazynów. Posiada także studia podyplomowe z Inżynierii Pożarowej Budynków. Obecnie pracuje jako Ekspert ds. budownictwa, specjalizując się w budowie Centrów Dystrybucji dla sieci dyskontów. W wolnym czasie zajmuje się organizacją imprez, lataniem dronami, fotografią, oraz turystyką.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 4:

  1. WDROŻYMY długoterminowy plan na budowę systemu kanalizacyjnego wschodniej części gminy, w ciągu dwóch następnych kadencji, zapewniając kompleksowe usługi sanitarno-gospodarcze dla wszystkich mieszkańców
  2. ZWIĘKSZYMY zaangażowanie inwestycji magazynowych w rozwój lokalnej infrastruktury oraz wspieranie inicjatyw związanych z rekreacją sąsiedzką, aby poprawić jakość życia mieszkańców i integrację społeczności lokalnej.
  3. OPRACUJEMY szczegółowy plan remontów dróg i ulic wraz z modernizacją systemu oświetlenia, mającego na celu poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego dla wszystkich mieszkańców
  4. PODNIESIEMY standard infrastruktury we wschodniej części gminy do poziomu równorzędnego z resztą obszaru gminy, poprzez inwestycje w drogi, kanalizację, oświetlenie uliczne i inne niezbędne udogodnienia, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do wysokiej jakości infrastruktury.
  5. ZAKTUALIZUJEMY Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami każdego Sołectwa i UWZGLĘDNIMY ich potrzeby, opinie i sugestie w procesie planowania przestrzennego, zapewniając transparentność i partycypację społeczną w kształtowaniu lokalnej polityki urbanistycznej
  6. Stopniowo BĘDZIEMY PRZEJMOWAĆ odpowiedzialności za drogi wewnętrzne na rzecz gminy, w celu zapewnienia lepszej jakości utrzymania, bezpieczeństwa i dostępności dla mieszkańców, SKOORDYNUJEMY działania administracji lokalnej i współpracę z właścicielami oraz użytkownikami tych dróg.