Sebastian Stein

Okręg 3, Miejsce 3

Certyfikowany Ratownik KPP, obecnie kieruje Centrum Monitoringu, ekspert w dziedzinie Bezpieczeństwa. Łączy w sobie doświadczenie w zarządzaniu i pasję do działania na rzecz lokalnej społeczności. Jako były przewodniczący Rady Rodziców w dwóch przedszkolach i aktywny uczestnik życia społecznego wsi Kamionki, zna potrzeby i problemy swojej społeczności. Zaangażowany w tematy takie jak bezpieczeństwo na drogach, oświata oraz zagospodarowanie przestrzenne, jest gotów skutecznie reprezentować interesy mieszkańców w radzie. Jego pasja do aktywnego wypoczynku i wsparcie lokalnych inicjatyw, jak portal gminakornik.pl, dowodzą jego zaangażowania w rozwój społeczności. Gotowy służyć społeczności Gminy Kórnik.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 3:

  1. .Twoje i nasze bezpieczeństwo obecność służb mundurowych będzie bardziej widoczna i częstsza bezpieczeństwo na drodze wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych: oświetlonych i dobrze oznaczonych przejść dla pieszych oraz dróg opracujemy standardy budowy dróg w gminie – ułatwią one poruszanie się kierowcom, rowerzystom i pieszym.
  2. Zielony = przyjazny ograniczymy nadmierną urbanizację i zabudowę terenu wsi chcemy, aby wodociąg stał się dostępny dla każdego mieszkańca konieczne jest przyspieszenie prac nad skanalizowaniem gminy zadbamy o właściwą gospodarkę wodną, aby posesje i ulice nie były zalewane, a zieleń nie usychała stawiamy na czystość i schludność terenów publicznych na gęsto zabudowanych obszarach będziemy budować miniparki, które staną się miejscem spotkań i wypoczynku
  3. Szacunek i wsparcie rozpoczniemy budowę Domu Seniora dla najstarszych mieszkańców upamiętnimy historię lokalną dzięki Izbie Pamięci Kamionek
  4. Dostęp do informacji dla każdego ważne informacje muszą być zawsze aktualne i dostępne w telefonie nielegalne wysypisko? niesprawna lampa? przepełniony kosz uliczny? będziesz mógł to zgłosić przez aplikację
  5. ⁠ ⁠Przejrzystość inwestycji decyzje w sprawie inwestycje będą konsultowane i transparentne dla każdego, w oparciu o jasne i zrozumiałe kryteria planowanie przestrzenne stanie się procesem czytelnym i przewidywalnym, w którym każdy może uczestniczyć
  6. .⁠ Szybki i wygodny transport chcemy wykorzystać potencjał kolei, autobusu i roweru, aby budować całościowy i dobrze zsynchronizowany system transportowy w gminie zaproponujemy standardy budowy dróg dla różnych rodzajów nawierzchni inwestycje drogowe muszą być konsultowane z lokalną społecznością będziemy rozbudowywać siatkę dróg rowerowych dla potrzeb dojazdu do szkoły/pracy oraz rekreacji przy kluczowych przystankach autobusowych powstaną wiaty rowerowe ułatwiające przesiadkę