Wojciech Fieduk

Okręg 4, Miejsce 5

33 lata, żonaty, syn Artur, mieszkaniec Dachowy. Absolwent poznańskiej AWF na kierunku wychowanie fizyczne.
Obecnie przedsiębiorca z branży budowlanej, wcześniej nauczyciel, trener i sędzia piłkarski. Hobby: wspinaczka górska, narciarstwo i podróże.k
W samorządzie: chce skupić się na tym, co zna najlepiej czyli: infrastrukturą oraz aktywnością fizyczną.

Najpilniejsze do realizacji zadania dla Okręgu nr 4:

  1. WDROŻYMY długoterminowy plan na budowę systemu kanalizacyjnego wschodniej części gminy, w ciągu dwóch następnych kadencji, zapewniając kompleksowe usługi sanitarno-gospodarcze dla wszystkich mieszkańców
  2. ZWIĘKSZYMY zaangażowanie inwestycji magazynowych w rozwój lokalnej infrastruktury oraz wspieranie inicjatyw związanych z rekreacją sąsiedzką, aby poprawić jakość życia mieszkańców i integrację społeczności lokalnej.
  3. OPRACUJEMY szczegółowy plan remontów dróg i ulic wraz z modernizacją systemu oświetlenia, mającego na celu poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego dla wszystkich mieszkańców
  4. PODNIESIEMY standard infrastruktury we wschodniej części gminy do poziomu równorzędnego z resztą obszaru gminy, poprzez inwestycje w drogi, kanalizację, oświetlenie uliczne i inne niezbędne udogodnienia, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do wysokiej jakości infrastruktury.
  5. ZAKTUALIZUJEMY Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami każdego Sołectwa i UWZGLĘDNIMY ich potrzeby, opinie i sugestie w procesie planowania przestrzennego, zapewniając transparentność i partycypację społeczną w kształtowaniu lokalnej polityki urbanistycznej
  6. Stopniowo BĘDZIEMY PRZEJMOWAĆ odpowiedzialności za drogi wewnętrzne na rzecz gminy, w celu zapewnienia lepszej jakości utrzymania, bezpieczeństwa i dostępności dla mieszkańców, SKOORDYNUJEMY działania administracji lokalnej i współpracę z właścicielami oraz użytkownikami tych dróg.